وبسایت خبری
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
تاریخ عربی
تاریخ میلادی
MIR PEOPLE
کلیه اخبار مرتبط با واژه میگو
ورود اولین محموله مولدین میگو برای تکثیر بچه میگو به سیستان وبلوچستان

نخستین محموله میگوی مولد سیستان و بلوچستان پس از طی 45 ساعت از استان گلستان وارد مرکز تکثیر آبزی پرور چابهار در شهرستان کنارک شد.
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۸:۴۵