وبسایت خبری
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
تاریخ عربی
تاریخ میلادی
MIR PEOPLE
کلیه اخبار مرتبط با واژه دانشگاه هاروارد
گامی دیگر به سمت چاپ سه بعدی بافت بدن انسان

دانشمندان دانشگاه هاروارد می گویند که در محیط آزمایشگاه بافتی را تولید کرده اند که دارای رگ های خونی است.
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲:۱۲