وبسایت خبری
شنبه ۲۶ آیان ۱۳۹۷
تاریخ عربی
تاریخ میلادی
MIR PEOPLE
کلیه اخبار مرتبط با واژه غذای محلی
آبگوشت آچاری (غذای محلی خاش)

موادلازم : گوشت قرمز یا مرغ ، روغن ، پیاز ادویه ، آچار ، رب انار یا انار دانه خشک به مقدار لازم
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴:۲۹